alzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com | Río Castro 981 370 692 - 689 221 155 | Casa del mar 981 357 222 - 689 221 156

Select your language

Redes sociales - Síguenos en...

Afal Facebook Afal Twitter Afal Instagram

Tan importante é o tratamento farmacolóxico como o non farmacolóxico na enfermidade de alzhéimer. De feito, e a falta de cura, un e outro se complementan á perfección para contribuír a retardar o avance da doenza e tamén mellorar a calidade de vida das persoas. Cada día, os centros terapéuticos de AFAL Ferrolterra levan a cabo unha serie de terapias coas que cumprir este obxectivo. Terapias coas que estimular as capacidades dos usuarios, adaptadas á fase da enfermidade na que se atopen e, sobre todo, que resulten atractivas e gratificantes para eles.
 
Un equipo de profesionais guía as sesións, que se suceden ao longo de mañá e tarde. Técnicas e estratexias coas que activar, estimular e adestrar as capacidades e funcións cognitivas dos nosos usuarios a través de diferentes ferramentas. Pintura, manualidades, calceta, novas tecnoloxías, música… son moitos e variados os talleres.
 • orientacion-realidad.jpgTerapia de Orientación á Realidade. A terapia de orientación á realidade (TOR) contempla un conxunto de técnicas mediante as cales a persoa toma conciencia da súa situación no tempo (orientación temporal), no espazo (orientación espacial) e respecto a a súa propia persoa (orientación persoal). Proporciona á persoa unha maior comprensión daquilo que lle rodea, e produce un aumento na sensación de control e na autoestima. Con esta Terapia preténdese evitar a desconexión coa contorna e manter as súas habilidades interpersoais.
 • estimulacion cognitivaPsicoestimulación cognitiva. Ofrecemos un conxunto de técnicas e estratexias coas que activar, estimular e adestrar as distintas capacidades e funcións cognitivas (percepción, atención, razoamento, abstracción, memoria, linguaxe, procesos de orientación e praxias). É importante traballar sobre as capacidades residuais da persoa para lograr evitar a frustración do enfermo. Esta terapia leva a cabo mediante exercicios prácticos a nivel individual, cun enfoque lúdico a nivel global ou por medio das TIC’s (estimulación cognitiva a través do computador/ tablets).
 • manualidadesPintura e manualidades. Nestes talleres realízanse traballos manuais e creativos co fin de estimular as capacidades de psicomotricidade fina, capacidades cognitivas e psicoafectivas. O noso obxectivo é manter as capacidades e mellorar a autoestima das persoas con alzhéimer e outras demencias.
 • Actividades da vida cotiá. Terapia coa que se adestran actividades da vida cotiá e estimúlanse as habilidades de desempeño necesarias para levar a cabo dvida diariaitas actividades co fin de manter a maior autonomía posible das persoas afectadas. No marco destes talleres é habitual ver aos usuarios elaborando saborosas receitas de cociña que a posteriori degustan, poñer a mesa amentando os cubertos que necesitan segundo o menú ou dar un paseo virtual polas rúas de Ferrol.
 • Talleres ocupacionais. levan a cabo actividades vinculadas aos seus gustos e intereses pasados ou presentes (calceta, costura, xogos de mesa) co fin primordial de estimular as diferentes capacidades cognitivas, afectivas e psicomotoras das ocupacionalespersoas afectadas de alzhéimer e outras demencias. De igual modo, neste tipo de talleres, o equipo de AFAL busca fomentar a participación satisfactoria na área de lecer da persoa afectada por alzhéimer e outras demencias, de aí o éxito da iniciativa.
 • reminiscenciaReminiscencia. Téntase provocar unha evocación de situacións do pasado (mocidade ou infancia), activando o funcionamento e a reminiscencia da memoria remota e resaltando aspectos emocionais do recordo como acontecementos históricos e persoais significativos para o individuo, sensacións, cheiros ou simplemente o recoñecemento de obxectos. Utilízanse recursos como fotografías, música, arquivos gravados, artigos de xornal do pasado, obxectos domésticos, etc, co obxectivo de conservar a identidade do suxeito mediante a reactivación do seu pasado persoal.
 • Musicoterapia. Nestes talleres, AFAL recorre á música como ferramenta terapéutica para estimular as emocións e os recordos significativos da historia de musicoterapiavida de todos e cada un dos participantes na actividade. O obxectivo é conseguir aumentar a expresión física, gestual, verbal e emocional. Obxectivo garantido con esta terapia, realmente gratificante para os seus participantes e que foi xerme doutros moitos programas ideados polo equipo de AFAL Ferrolterra, como o Bingo Musical ou o programa “Notas que non se esquecen” (terapia de reprodución de listas musicais personalizadas a través de cascos).
 • montessoriMétodo Montessori. Constitúe un método dirixido fundamentalmente a persoas que se atopan nunha fase moderada-severa dunha demencia. Consiste na realización de actividades programadas baseadas nas actividades cotiás, utilizando técnicas de rehabilitación cognitiva como: división de tarefas, repetición guiada, progresión de simple a complexo, e progresión de concreto a abstracto.
 • Psicomotricidade. Intervención terapéutica cuxo obxectivo é o desenvolvemento das posibilidades motrices, expresivas e creativas a partir do corpo, psicomotricidadcentrando a súa actividade e interese no movemento. A psicomotricidade está formada por un conxunto de actividades físicas controladas, realizadas de forma grupal ou individual, que inclúen unha serie de exercicios adaptados ás características psicofísicas dos usuarios. Tenta, a través do movemento, desenvolver e reforzar o recoñecemento e control do propio corpo, do espazo e o fomento da dimensión relacional da persoa.
 • Terapia Asistida con Animais. Trátase dunha alternativa terapéutica que emprega o can como axente motivador para os maiores. Este tipo de terapia mellora o estado anímico, a terapia asistida animalesautoestima e a confianza nun mesmo. Así mesmo, foméntase a comunicación gestual e oral, a socialización, a estimulación sensitiva e a reminiscencia. A nivel motor, conséguense beneficios na coordinación, os reflexos e a mobilidade articular. levan a cabo actividades de coidado do can, actividades de psicomotricidade e actividades de estimulación cognitiva.
 • Natura: Estímulos Vivos. Nace da necesidade de explorar opcións de intervención que supoñan na súa esencia unha fonte de estímulos nova. Natura ten plantas naturaunha visión integral da intervención desde o Centro de Día e aproveita fundamentalmente estímulos que nos ofrece o medio natural combinándoos con sesións de reminiscencia e saídas terapéuticas. Realízanse talleres de plantación e mantemento de diversas plantas dependendo da época do ano. Coas sesións de reminiscencia preténdese evocar recordos agradables vinculados á natureza.
 • Terapias en Sociedade. É un dos programas de referencia de AFAL. A través do mesmo, os maiores realizan actividades moi gratificantes para eles no exterior dos centros de día. salidasEste tipo de patoloxías provocan que moitas veces a persoa que a padece senta perdida, illada do mundo, polo que a entidade busca crear un contexto de vida estimulante. Neste sentido, o achegamento aos recursos comunitarios constitúe un elemento crave para conseguir a integración social da persoa con demencia na sociedade.
 
Xunta de Galicia
Ministerio Sanidad
Ministerio interior
Concello de Ferrol
Concello de Narón
Deputación Coruña
Fagal
Ceafa
Concello de Ares
Concello de Cedeira
Universidade da Coruña
Fundación Barrié
Fundación Roviralta
La Caixa
Concello de Pontedeume
Cabanas Rural - Asociación de mulleres
logo pie
Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas
Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do interior
 
fondos europeos next generation afal   plan recuperacion transformacion resilencia afal
 
Centros de día
 
ico ubiacionC/ Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña) - 981 370 692 - 689 221 155
ico ubiacionCarretera Alta, 14, 15401 - Ferrol (A Coruña) - 981 357 222 - 689 221 156
Contacta connosco
 
ico correoalzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com Contactar
ico canalCanal de denuncias, fai a túa denuncia aquí Denunciar